Hoe werken energieleveranciers in het buitenland samen om een duurzame samenleving te ontwikkelen!

De regering van de Filippijnen is van plan om bijna 40,6 miljard USD te investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, de productie van fossiele brandstoffen en zal andere belangrijke sectoren van de Filippijnen stimuleren. Jose Rene D. Almendras, de Minister van Energie van de Filippijnse Infrastructuur 2010, verklaarde dat de energie-investeringen van de Filippijnse regering van essentieel belang zijn voor de energiezekerheid, de ontwikkeling van een duurzaam energie platform en het bereiken van de beste prijzen. Het leeuwendeel van de energie-investering zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van de biomassa, zonne-, wind-, zee- en geothermische energiebronnen van de Filippijnen.

In de Filipijnen wordt er ook al erg veel gedaan aan duurzame energie

In het document dat de regering van de Filipijnen onthulde dat het land over ruime geothermische bronnen beschikt voor de productie van meer dan duizend megawatt aan energie, grote biomassa-reserves en grote zonne-energiecentrales. De Filippijnen kunnen respectievelijk 170.000 en 76.600 megawatt energie produceren uit de oceaanenergie- en windenergievoorzieningen. Het land zal hun joint ventures met de bestaande energiebedrijven voortzetten en zal buitenlandse energie-investeerders verwelkomen.

In Amerika wordt er ook al veel gedaan aan duurzame energie aan de kust

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Staten verwacht eind 2011 nieuwe offshore windleases aan de Atlantische Oceaan toe te kennen en deze lease zal worden verstrekt, na beoordelingen van de federale wateren en met verschillende kuststaten. Ken Salazar, de secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft aangegeven dat het departement op zoek zal gaan naar windenergiegebieden die geschikt zijn voor offshore ontwikkeling, het milieu zal beoordelen, de relatie met de lokale bevolking zal verbeteren en de federale instanties zal verzoeken om de huurovereenkomsten op zijn vroegst goed te keuren.

  • Het Departement Binnenlandse Zaken heeft een ‘Smart from the Start’-programma opgesteld, dat zal bijdragen tot het succesvol functioneren van het Bureau voor Landbeheer en zal helpen bij het bestuderen van de mogelijkheden van de zonne-energie en de milieueffecten die de federale gronden in het zuidwesten van het land veroorzaken.